vietnamese English

Packetshaper 7500

Packetshaper 7500
Giá: 2.500.000 đ
Trước Thuế: 2.500.000 đ
0 đánh giá
Nhà sản xuất: Packeteer
Mã sản phẩm: Packetshaper 7500
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Thêm vào giỏ
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.