vietnamese English

Alcatel - Lucent

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Alcatel IP Touch 4028
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa - không nguồn. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
300.000 đ
Alcatel-Lucent I-020G-P
Alcatel-Lucent I-020G-P Hoạt động ổn định - 2 port 1gb - chuẩn Gpon. BH : 1 tháng ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
450.000 đ
OmniPCX Office Medium
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
2.800.000 đ
OmniPCX Office Small
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
1.500.000 đ
OmniStack LS6224
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
600.000 đ