vietnamese English

Nortel

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
NORTEL 303979-A STACKING CASCADE CABLE
Đã sử dụng - hoạt động tốt - dài 1m ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
300.000 đ
NORTEL 308085-A STACKING CASCADE CABLE
Đã sử dụng - hoạt động tốt - dài 0,5m ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
250.000 đ
Nortel 460-24T-PWR
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.  ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
1.000.000 đ
Nortel i2004
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
900.000 đ
Nortel Networks Contivity 1100
Chưa sửa chữa – hoạt động ổn định. BH : 1 tháng   ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
1.500.000 đ
Nortel Secure Router 3120
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.  ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
1.500.000 đ
Nortel Switched Firewall 5111
..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
5.000.000 đ