vietnamese English

Trang chủ » Thiết bị mạng Cisco » Switches

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Cisco WS-C3560G-48PS-S
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
7.500.000 đ
Cisco WS-C3750-48TS-S
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.  ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
4.000.000 đ
Cisco WS-C3750G-12S-S
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.  ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
7.000.000 đ
Cisco WS-C3750G-48TS-S
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.  ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
12.000.000 đ
Cisco WS-C3750X-24T-S
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
20.000.000 đ
Cisco WS-C3750X-48PF-S
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.  ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
19.000.000 đ
Cisco WS-C3850-24T-S
Chưa sữa chữa - hoạt động ổn định.  BH : 1 tháng   ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
28.000.000 đ
Cisco WS-CE520-24TT-K9
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
1.200.000 đ