vietnamese English

Cisco SFP-GE-L

Cisco SFP-GE-L
Giá: 900.000 đ
Trước Thuế: 900.000 đ
0 đánh giá
Nhà sản xuất: Cisco
Mã sản phẩm: Cisco SFP-GE-L
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Thêm vào giỏ
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.