vietnamese English

Cisco ME-C3750-24TE-M

Cisco ME-C3750-24TE-M
Giá: 3.500.000 đ
Trước Thuế: 3.500.000 đ
0 đánh giá
Nhà sản xuất: Cisco
Mã sản phẩm: Cisco ME-C3750-24TE-M
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Thêm vào giỏ
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.