vietnamese English

Cisco 4506 (2 nguồn, WS-X4515, WS-X4306-GB x 2)

Cisco 4506 (2 nguồn, WS-X4515, WS-X4306-GB x 2)
Giá: 11.000.000 đ
Trước Thuế: 11.000.000 đ
0 đánh giá
Nhà sản xuất: Cisco
Mã sản phẩm: Cisco 4506 (2 nguồn, WS-X4515, WS-X4306-GB x 2)
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Thêm vào giỏ
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh

Cisco 4506 (2 nguồn, WS-X4515, WS-X4306-GB x 2)

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.