vietnamese English

Trang chủ » Thiết bị mạng Cisco » Router

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Cisco 1841
Cisco Router 1841 V5 + flash 32M  Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa, new 90%. BH : 1 th..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
3.000.000 đ
Cisco 1921
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.      ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
6.000.000 đ
Cisco 1941
Mới 98% - Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : còn bảo hành     ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
8.000.000 đ
Cisco 2509
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.   ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
600.000 đ
Cisco 2801
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
4.000.000 đ
Cisco 2811
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.   ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
4.500.000 đ
Cisco 2821
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.  ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
6.000.000 đ
Cisco 2851
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng. ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
6.500.000 đ
Cisco 3825
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
7.000.000 đ