vietnamese English

Trang chủ » Thiết bị mạng Cisco » Modul

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Cisco CP-PWR-CUBE-3
New 100% - fullbox. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
300.000 đ
Cisco CVR-X2-SFP V01
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.   ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
1.500.000 đ
Cisco DCE V35 Cable
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa.  ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
300.000 đ
Cisco DTE V35 Cable
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa.   ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
300.000 đ
Cisco FET-10G
Like new - hoạt động ổn định - có số lượng. BH : 1 tháng ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
1.000.000 đ
Cisco GLC-LH-SM
Like new - chưa sữa chữa - hoạt động ổn định. BH : 1 tháng   ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
800.000 đ
Cisco GLC-LH-SMD
Like new - chưa sữa chữa - hoạt động ổn định. BH : 1 tháng ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
800.000 đ
Cisco GLC-SX-MM
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
800.000 đ
Cisco MGBSX1
New 100% - Nguyên seal. BH : 1 tháng.  ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
700.000 đ