vietnamese English

Cisco C3KX-PWR-350WAC

Cisco C3KX-PWR-350WAC
Giá: 3.500.000 đ
Trước Thuế: 3.500.000 đ
0 đánh giá
Nhà sản xuất: Cisco
Mã sản phẩm: Cisco C3KX-PWR-350WAC
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Thêm vào giỏ
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh

New 100%   không box – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.