vietnamese English

Trang chủ » Thiết bị mạng Cisco » Modul

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
 Cisco C3850-NM-4-1G
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.   ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
3.000.000 đ
Brocade 8G SW
Like new - tương thích với Cisco - hoạt động ổn định - có số lượng. BH : 1 tháng ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
600.000 đ
Cisco 512 CF flash
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
500.000 đ
Cisco C3KX-PWR-1100WAC
New 100% – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.  ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
5.000.000 đ
Cisco C3KX-PWR-350WAC
New 100%  – không box – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng. ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
3.500.000 đ
Cisco C3KX-PWR-440WDC
New 100% - BH 1 tháng ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
3.500.000 đ
Cisco CAB-SS-V35MT 72-1428-01 V.35 Cable
like new 98% ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
400.000 đ
Cisco Console Cable
Cáp cấu hình router & Switch & Access point Cisco system ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
150.000 đ
Cisco CP-7937-MIC-KIT
New 100% - fullbox. BH : 1 tháng.  ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
900.000 đ