vietnamese English

Trang chủ » Thiết bị mạng Cisco » Interface Card

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Cisco WIC 1ADSL
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.  ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
700.000 đ
Cisco WIC 1BS/T
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng. ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
400.000 đ
Cisco WIC 1SHDSL v2
Card wic-1shdsl-v2 - Fullbox - hoạt động ổn định. ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
400.000 đ
Cisco WIC 1T
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.   ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
400.000 đ
Cisco WIC 2T
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng. ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
400.000 đ
Cisco WIC-1AM
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
400.000 đ
Cisco WS-X4013 Supervison II Engine
New - chưa sữa chữa - hoạt động ổn định. BH : 1 tháng ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
3.000.000 đ
Cisco WS-X4148-RJ45V
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
2.000.000 đ
Cisco WS-X4448-GB-RJ45
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
2.000.000 đ