vietnamese English

Trang chủ » Thiết bị mạng Cisco » Interface Card

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Cisco PVDM2-32
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
1.000.000 đ
Cisco PVDM2-64
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
1.300.000 đ
Cisco VIC 2E/M
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
800.000 đ
Cisco VWIC - 1MFT-T1
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.  ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
1.500.000 đ
Cisco VWIC 1MFT-E1
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng. ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
1.000.000 đ
Cisco VWIC 2MFT-E1
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.   ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
1.500.000 đ
Cisco VWIC2-1MFT-T1/E1
Như mới - Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.   ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
1.000.000 đ
Cisco VWIC2-2MFT-T1/E1
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
1.500.000 đ
Cisco VWIC3-1MFT-T1/E1
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.  ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
3.500.000 đ