vietnamese English

Trang chủ » Thiết bị mạng Cisco » Interface Card

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Cisco HWIC-1FE
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
4.500.000 đ
Cisco HWIC-1T
Chưa sữa chữa - hoạt động ổn định. BH : 1 tháng ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
2.000.000 đ
Cisco Hwic-2FE
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
5.000.000 đ
Cisco HWIC-2T
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
2.500.000 đ
Cisco HWIC-4ESW
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng. ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
2.000.000 đ
Cisco HWIC-4T
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.  ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
3.000.000 đ
Cisco ILPM-4
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng. ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
1.500.000 đ
Cisco NM-1T3/E3
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.   ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
2.000.000 đ
Cisco NM-2FE2W-V2
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
3.000.000 đ