vietnamese English

Cisco Hwic-1CE1T1-PRI

Cisco Hwic-1CE1T1-PRI
Giá: 6.000.000 đ
Trước Thuế: 6.000.000 đ
0 đánh giá
Nhà sản xuất: Cisco
Mã sản phẩm: Cisco Hwic-1CE1T1-PRI
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Thêm vào giỏ
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.