vietnamese English

Cisco ATM NM-1A-T3/E3

Cisco ATM NM-1A-T3/E3
Giá: 1.500.000 đ
Trước Thuế: 1.500.000 đ
0 đánh giá
Nhà sản xuất: Cisco
Mã sản phẩm: Cisco ATM NM-1A-T3/E3
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Thêm vào giỏ
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.