vietnamese English

Peplink Surf 200BG

Peplink Surf 200BG
Giá: 400.000 đ
Trước Thuế: 400.000 đ
0 đánh giá
Nhà sản xuất: Linkpro
Mã sản phẩm: Peplink Surf 200BG
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Thêm vào giỏ
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh

Có chức năng làm Repeater  - Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa - . BH : 1 tháng.