vietnamese English

Huawei AR 28-80-AC-2

Huawei AR 28-80-AC-2
Giá: 800.000 đ
Trước Thuế: 800.000 đ
0 đánh giá
Nhà sản xuất: Huawei
Mã sản phẩm: Huawei AR 28-80-AC-2
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Thêm vào giỏ
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.