vietnamese English

Thanh toán

Số tài khoản ngân hàng

TK : Nguyễn Hoài Chính
Số TK : 0331003792616
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (VCB) chi nhánh Bến thành, HCM

TK : Nguyễn Hoài Chính
Số TK : 26089999
Ngân hàng ACB chi nhánh Lê Ngô Cát, HCM

TK : Nguyễn Hoài Chính
Số TK : 0101032268
Ngân hàng Đông Á, HCM

TK : Nguyễn Hoài Chính
Số TK : 200014950004426
Ngân hàng Eximbank, HCM