vietnamese English

Cisco WS-C3750G-48TS-S

Cisco WS-C3750G-48TS-S
Giá: 12.000.000 đ
Trước Thuế: 12.000.000 đ
0 đánh giá
Nhà sản xuất: Cisco
Mã sản phẩm: Cisco WS-C3750G-48TS-S
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Thêm vào giỏ
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.