vietnamese English

Cisco WS-C2960G-24TC-L

Cisco WS-C2960G-24TC-L
Giá: 5.500.000 đ
Trước Thuế: 5.500.000 đ
0 đánh giá
Nhà sản xuất: Cisco
Mã sản phẩm: Cisco WS-C2960G-24TC-L
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Thêm vào giỏ
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.