vietnamese English

Nortel 460-24T-PWR

Nortel 460-24T-PWR
Giá: 1.000.000 đ
Trước Thuế: 1.000.000 đ
0 đánh giá
Nhà sản xuất: Nortel
Mã sản phẩm: Nortel 460-24T-PWR
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Thêm vào giỏ
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.