vietnamese English

Finisar FTRJ8519P1BNL-SU

Finisar FTRJ8519P1BNL-SU
Giá: 300.000 đ
Trước Thuế: 300.000 đ
0 đánh giá
Nhà sản xuất: Finisar
Mã sản phẩm: Finisar FTRJ8519P1BNL-SU
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Thêm vào giỏ
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.