vietnamese English

Finisar FTLF1318P2BTL-M1

Finisar FTLF1318P2BTL-M1
Giá: 300.000 đ
Trước Thuế: 300.000 đ
0 đánh giá
Nhà sản xuất: Finisar
Mã sản phẩm: Finisar FTLF1318P2BTL-M1
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Thêm vào giỏ
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh

Modul quang 2 Core - 1 G - BH : 1 tháng