vietnamese English

Cisco SFP-10G-SR

Cisco SFP-10G-SR
Giá: 1.000.000 đ
Trước Thuế: 1.000.000 đ
0 đánh giá
Nhà sản xuất: Cisco
Mã sản phẩm: Cisco SFP-10G-SR
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Thêm vào giỏ
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh

 New 100%. BH : 1 tháng