vietnamese English

Trang chủ » VOIP gateway - Điện thoại IP

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Cisco CP-7821-K9
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.  ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
800.000 đ
Cisco CP-7936
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
2.000.000 đ
Cisco CP-7937G
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.  ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
4.000.000 đ
Cisco Unified SIP Phone 3905
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.  ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
700.000 đ
Intermec CN50
New 100% - chưa sữa chữa - hoạt động ổn định.  BH : 1 tháng ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
2.000.000 đ
Nortel i2004
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
900.000 đ
Panasonic KX-T2373MXW
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.  ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
250.000 đ
Plantronics HW251N
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.  ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
200.000 đ
Polycom SoundPoint IP331
Chưa sữa chữa - hoạt động ổn định. BH : 1 tháng   ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
800.000 đ