vietnamese English

Trang chủ » VOIP gateway - Điện thoại IP

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Alcatel IP Touch 4028
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa - không nguồn. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
300.000 đ
Cisco 7911G
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
850.000 đ
Cisco 7914
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.   ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
700.000 đ
Cisco 7941G-GE
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
1.200.000 đ
Cisco 7942G
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.  ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
800.000 đ
Cisco 7960G
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
1.200.000 đ
Cisco 7961G
Chưa sữa chữa - hoạt động ổn định. BH : 1 tháng   ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
1.300.000 đ
Cisco 7961G-GE
Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.    ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
1.500.000 đ
Cisco ATA 186
Chưa sữa chữa - hoạt động ổn định.  BH : 1 tháng   ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
800.000 đ