vietnamese English

Fibridge FB10/100MMC

Fibridge FB10/100MMC
Giá: 300.000 đ
Trước Thuế: 300.000 đ
0 đánh giá
Nhà sản xuất: Fibridge
Mã sản phẩm: Fibridge FB10/100MMC
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Thêm vào giỏ
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh

Convert quang Fibridge FB10/100MMC (loại tích hợp luôn nguồn) - 1 Core
Hoạt động ổn định - hỗ trợ lắp đặt - BH : 1 tháng