vietnamese English

Trang chủ » Convert Quang

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Alcatel-Lucent I-020G-P
Alcatel-Lucent I-020G-P Hoạt động ổn định - 2 port 1gb - chuẩn Gpon. BH : 1 tháng ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
450.000 đ
B-Optics
Convert Quang - Media Converter B-Optics - 2 Core. Hoạt động ổn định - apdater - hỗ trợ lắp đặt..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
300.000 đ
Convert quang Gpon FPT G-97C1
Hoạt động cho mạng Gpon của FPT. BH : 1 tháng   ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
500.000 đ
CTC E1/T1 fiber modem
CTC E1/T1 fiber modem (FRM220-E1/T1R-SC030/CH01M-AD) Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 th..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
2.000.000 đ
DowsLake RA-T-V-E/33-W
DowsLake RA-T-V-E/33-W (ETS-B11/PS-3R) Convert quang hỗ trợ 1 hoặc 2 core SFP quang ra port RJ45 ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
600.000 đ
Fibridge FB10/100MMC
Convert quang Fibridge FB10/100MMC (loại tích hợp luôn nguồn) - 1 Core Hoạt động ổn định - hỗ trợ l..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
300.000 đ
Inmidas Mod-FE1/AC
Inmidas Mod-FE1/AC (FE1 fiber modem) MOD-FE1 Fiber Modem converts E1 electrical signal into optical..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
1.000.000 đ
Optone
Convert Quang - Media Converter Optone - 2 Core Hoạt động ổn định - apdater - hỗ trợ lắp đặt - ..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
300.000 đ
Optostar
Convert Quang - Media Converter Optostar - 2 Core Hoạt động ổn định - apdater - hỗ trợ lắp đặt.&nbs..
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh
300.000 đ