vietnamese English

Cisco NM-1T3/E3

Cisco NM-1T3/E3
Giá: 2.000.000 đ
Trước Thuế: 2.000.000 đ
0 đánh giá
Nhà sản xuất: Cisco
Mã sản phẩm: Cisco NM-1T3/E3
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Thêm vào giỏ
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.