vietnamese English

Cisco HWIC-4T

Cisco HWIC-4T
Giá: 3.000.000 đ
Trước Thuế: 3.000.000 đ
0 đánh giá
Nhà sản xuất: Cisco
Mã sản phẩm: Cisco HWIC-4T
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Thêm vào giỏ
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.