vietnamese English

Cisco CP-7821-K9

Cisco CP-7821-K9
Giá: 800.000 đ
Trước Thuế: 800.000 đ
0 đánh giá
Nhà sản xuất: Cisco
Mã sản phẩm: Cisco CP-7821-K9
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Thêm vào giỏ
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.