vietnamese English

Cisco AIR-CAP1602E-E-K9

Cisco AIR-CAP1602E-E-K9
Giá: 2.500.000 đ
Trước Thuế: 2.500.000 đ
0 đánh giá
Nhà sản xuất: Cisco
Mã sản phẩm: Cisco AIR-CAP1602E-E-K9
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Thêm vào giỏ
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.