vietnamese English

Cisco 7507

Cisco 7507
Giá: 10.000.000 đ
Trước Thuế: 10.000.000 đ
0 đánh giá
Nhà sản xuất: Cisco
Mã sản phẩm: Cisco 7507
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Thêm vào giỏ
Thêm Yêu thích
Thêm so sánh

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng. ​

Multichannel e1 x 4 cái
Route switch processor 4+ x 2 cái
Enhanced atm x 2 cái
Fastethernet x 3 cái
Cisco 7507 x 2 nguồn

Cisco 7507 x 1 nguồn
Fastethernet x 1 cái
Enhanced atm x 1 cái
oute switch processor 4+ x 1 cái