vietnamese English
Sản phẩm nổi bật

Thiết Bị Mạng Cũ

Mới nhất
Fortinet FortiGate 60
2.500.000 đ
Cisco WS-X4148-RJ45V
2.000.000 đ
Cisco WS-4006 (WS-X4013+, WS-X4148-RJ45V x 2, WS-X4448-GB-RJ45 x 1, Dual AC)
9.000.000 đ
Cisco WS-4006 (WS-X4013+, WS-X4448-GB-RJ45 x 5, Dual AC)
9.000.000 đ
Cisco WS-X4448-GB-RJ45
2.000.000 đ
Cisco C891F-K9
7.000.000 đ
Cisco CP-7937-MIC-KIT
900.000 đ
Cisco CP-PWR-CUBE-3
400.000 đ
Alcatel IP Touch 4028
300.000 đ
OmniPCX Office Medium
2.800.000 đ
OmniPCX Office Small
1.500.000 đ
Fortinet Fortigate 100D
10.000.000 đ
OmniStack LS6248P
2.300.000 đ
OmniStack LS6248
1.000.000 đ
OmniStack LS6224P
1.800.000 đ
OmniStack LS6224
600.000 đ