vietnamese English
Sản phẩm nổi bật

Thiết Bị Mạng Cũ

Mới nhất
Cisco ASA 5515-K9
30.000.000 đ
Cisco WS-C3750X-24T-S
20.000.000 đ
Cisco CP-7937G
4.000.000 đ
Cisco AIR-WLC2106-K9 V05
2.000.000 đ
Linksys EA6350
1.500.000 đ
Intermec CN50
2.000.000 đ
Cisco WS-C2960X-48TS-L
20.000.000 đ
Cisco WS-C3750X-48T-S
30.000.000 đ
Cisco WS-C2960-48TC-L
5.500.000 đ
Cisco WS-C3750-48PS-S
5.000.000 đ
Cisco SFP-10G-SR
1.000.000 đ
Fortinet FortiGate 60
2.500.000 đ
Cisco WS-X4148-RJ45V
2.000.000 đ
Cisco WS-4006 (WS-X4013+, WS-X4148-RJ45V x 2, WS-X4448-GB-RJ45 x 1, Dual AC)
9.000.000 đ
Cisco WS-4006 (WS-X4013+, WS-X4448-GB-RJ45 x 5, Dual AC)
9.000.000 đ
Cisco WS-X4448-GB-RJ45
2.000.000 đ