vietnamese English
Sản phẩm nổi bật

Thiết Bị Mạng Cũ

Mới nhất
Polycom SoundPoint IP 331
2.000.000 đ
Cisco PIX515E
2.500.000 đ
Draytek Vigor 2920FV
1.200.000 đ
Cisco ASA5506-K9
8.000.000 đ
Juniper EX3300-24T
7.000.000 đ
Cisco WS-C3560v2-24PS-S
5.500.000 đ
Cisco WS-C3560-24PS-S
4.000.000 đ
Cisco SG200-26
4.500.000 đ
Tủ rack VIETRACK S-SERIES 42U
4.500.000 đ
Fortinet FortiGate 80C
5.000.000 đ
Fortinet FortiWiFi 80CM
6.000.000 đ
Fortinet FortiGate 60C
4.000.000 đ
Fortinet FortiGate 110C
6.500.000 đ
Cisco ILPM-4
1.500.000 đ
Cisco 7914
700.000 đ
Adtran Total Access 1200F DSLAM
2.500.000 đ